Scroll to top
© 2018, Axis Medical
Share
en el

Δομοστοιχειωτό Επιτοίχιο Σύστημα

Απόλυτη επιπεδότητα

Τα πιστοποιημένα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός σωστά εγκατεστημένου συστήματος συνίστανται σε ειδικά στοιχεία για την απόλυτη απουσία εκτεθειμένων ακμών, διασφαλίζοντας ότι όλες οι επιφάνειες εφάπτονται τέλεια χωρίς προεξοχές. Συγκεκριμένα: 1) Κάθετοι αρμοί σφράγισης μεταξύ αντικριστών πάνελ (ταυ αλουμινίου – ελαστικό παρέμβυσμα), 2) Γωνιακοί σύνδεσμοι, 3) Διάταξη φινιρίσματος με ανάρτηση από το ταβάνι και το δάπεδο.

Προσαρμογή Κάθετου Επιπέδου του Υποπλαισίου

Η εξίσωση των πάνελ είναι ανεξάρτητη από τυχόν διαφοροποιήσεις, ατέλειες και ανωμαλίες του δαπέδου, λόγω ειδικών εξαρτημάτων που επιτρέπουν την προσαρμογή καθ’ ύψος έως ±25mm.

Ερμητική σφράγιση

Χρησιμοποιούνται ελαστικά παρεμβύσματα σφράγισης που παρεμβάλλονται ανάμεσα στο πίσω άκρο των πάνελ και στο υποπλαίσιο, διασφαλίζοντας ερμητική σφράγιση και κατά συνέπεια εμποδίζοντας την είσοδο μολυσμένου αέρα από κενά του συστήματος.

Ηχομόνωση

Χρησιμοποιούμε φύλλα πετροβάμβακα ενδιάμεσα στην υποδομή προκειμένου να επιτύχουμε υψηλής ποιότητας θερμική και ηχητική μόνωση.

Μη εύφλεκτα υλικά

Όλα τα επιμέρους συστατικά πρέπει να είναι κλάσης αντίδρασης σε φωτιά 0 ή 1.

Ευκολία συναρμολόγησης – Ανεξάρτητα πάνελ

Όλα τα κάθετα πάνελ επένδυσης μπορούν να αποσυναρμολογηθούν εύκολα και μεμονωμένα.

Εγκατάσταση υποδομής – υλικού φινιρίσματος

Ο ειδικά κατασκευασμένος ατσάλινος σκελετός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσαρμόζονται τέλεια τα πάνελ φινιρίσματος από ανοξείδωτο ατσάλι με τέτοιο τρόπο ώστε να αναρτώνται άψογα αλλά παράλληλα να παραμένουν ανεξάρτητα, σε περίπτωση που χρειαστεί μερική αφαίρεση του καλύμματος. Το ατσάλινο πλαίσιο υποδομής αποτελείται από τα παρακάτω προφίλ χάλυβα:

  • Κολώνες χάλυβα με οπές κατάλληλες για ενδοτοίχια καλωδίωση αναγκαία για τον ιατρικό εξοπλισμό, για καλώδια και σωλήνες για ιατρικά αέρια, και με διαστάσεις βάθους επαρκείς για την εγκατάσταση φύλλων πετροβάμβακα για θερμική και ηχητική μόνωση.

  • Οριζόντιο προφίλ Ω (σχεδιασμένο για τη σύνδεση δαπέδου και καλύμματος τοίχου χωρίς εκτεθειμένες ακμές, καθώς και για το αυτό-φορτωνόμενο δομοστοιχειωτό σύστημα).

  • Οριζόντιο προφίλ Π για τη σύνδεση της οροφής με τις κολώνες.

  • Προφίλ φινιρίσματος οροφής για να εδράζεται δομή ψευδοροφής.

  • Κρεμάμενα ατσάλινα στοιχεία βιδωμένα και κολλημένα στα πάνελ – αναρτημένα στις κολώνες χάλυβα.

Υπάρχει επίσης ένα άλλο προφίλ ελαστικού παρεμβύσματος για εφαπτόμενη και ερμητική σφράγιση μεταξύ των πάνελ.

Η εγκατάσταση βασίζεται σε ένα απλό σύστημα το οποίο σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με υψηλά πρότυπα.

  • Το προφίλ Ω τοποθετείται στο δάπεδο και εξισώνεται. Το προφίλ Π τοποθετείται από πάνω και βιδώνεται.

  • Οι κολώνες χάλυβα εγκαθίστανται σύμφωνα με το σχέδιο στις σωστές θέσεις και τα μονωτικά πάνελ τοποθετούνται ανάμεσα στις κολώνες.

  • Ένα ειδικά σχεδιασμένο μεταλλικό έλασμα επικολλάται στα πάνελ φινιρίσματος και προσαρμόζεται ώστε να αναρτάται στην κολώνα χάλυβα.

  • Μετά από την ανάρτηση, το ίδιο μεταλλικό έλασμα φέρει ειδικές προεξοχές από τις οποίες βιδώνεται στην υποδομή, για λόγους ασφάλειας και σταθερότητας.

Τέλος, εισάγεται το αντιβακτηριδιακό ελαστικό παρέμβυσμα για να σφραγίσει ερμητικά τους αρμούς των πάνελ.

Δομοστοιχειωτά Υλικά Επένδυσης Τοίχων:

Αντιβακτηριδιακή επένδυση HPL (Επικολλητό Υψηλής Πίεσης)

Το δομοστοιχειωτό σύστημα τοίχων από επικολλητό υψηλής πίεσης της Axis Medical αποτελείται από δομοστοιχειωτά πάνελ που χαρακτηρίζονται από υψηλή χημική επιφανειακή αντίσταση σε μηχανικές επιδράσεις.

Έχοντας πλήρη ευελιξία, επιτρέπει την απεγκατάσταση κάθε μεμονωμένου πάνελ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι αρμοί μεταξύ των πάνελ σφραγίζονται με ειδικά στρογγυλεμένα εξαρτήματα σιλικόνης ή αλουμινίου που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις των διεθνώς αποδεκτών ρυθμιστικών προτύπων (π.χ. GMP – Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές).

Ανάλογα με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις κάθε έργου, ανοίγματα και ηλεκτρικά κανάλια ετοιμάζονται εκ των προτέρων στον χώρο παραγωγής μας (εργοστασιακή κατασκευή). Ο έγκαιρος και λεπτομερής μηχανικός σχεδιασμός διασφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα και την αποτελεσματική εγκατάσταση στην τοποθεσία του έργου.

Ανοξείδωτο ατσάλι

Σύστημα διαχωριστικών σε σχέδιο κελύφους, βασισμένο σε σύστημα πλέγματος αξόνων. Αποτελείται από υποδομή με πασσάλους φραγής που απαρτίζονται από στρεπτικά άκαμπτα τμήματα από γαλβανισμένο χάλυβα με εμβάπτιση εν θερμώ, πάχους 44 mm, και κανάλια οροφής και δαπέδου μέσα στα οποία εισάγονται οι πάσσαλοι φραγής.

Τα επιτοίχια πάνελ τύπου δίσκου, πάχους 12,5 mm, είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα της οποίας οι άκρες έχουν διπλωθεί δύο φορές. Το πίσω μέρος των επιτοίχιων πάνελ τύπου δίσκου έχουν μια σειρά από έτοιμες οπές στη δεύτερη φλάντζα για λόγους στερέωσης. Γαλβανισμένα κλιπ ανάρτησης είναι πριτσινωμένα σε αυτό το σύστημα από οπές, διαμέσου των οποίων τα πάνελ στερεώνονται στους πασσάλους φραγής.

Οι εγκάρσιες φλάντζες των πάνελ σταθεροποιούν τις συνδέσεις με το δάπεδο και την οροφή και με άλλα δομικά στοιχεία. Ταυτόχρονα, αποφεύγονται οι εκτεθειμένες κομμένες ακμές. Γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm επικολλάται στα πάνελ προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι επιφάνειές τους.

Επιτοίχια πάνελ από καλής ποιότητας μοριοσανίδα πάχους 16 mm παρέχονται με μια σειρά από έτοιμες οπές στο πίσω μέρος. Τα κρεμαστικά που επιτρέπουν την εύκολη ανάρτηση των πάνελ στους πασσάλους φραγής βιδώνονται μέσω αυτών των οπών. Μια πλάκα πετροβάμβακα πάχους 40 mm μπορεί να τοποθετηθεί για να διασφαλίζει ηχομόνωση και απόσβεση κραδασμών.

Γυαλί

Το σύστημα γυάλινων τοιχωμάτων αποτελείται από μια υποδομή για τοίχους ύψους έως 4.000 mm και από τα γυάλινα επιτοίχια πάνελ. Το γυαλί είναι ιδανικό δομικό υλικό, καθώς είναι ανθεκτικό σχεδόν σε όλες τις χημικές ουσίες. Δεν γδέρνεται ούτε χαράσσεται και τυχόν προσφυόμενες ακαθαρσίες μπορούν εύκολα να καθαριστούν.  Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι θραύση γυαλιού συμβαίνει σπάνια. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα είναι ότι τα γυάλινα πάνελ μπορούν να προβάλλουν οποιαδήποτε εικόνα σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη, διότι μπορούν να κατασκευαστούν εκτυπωμένες μεμβράνες και να τοποθετηθούν πίσω από την αντιβακτηριδιακή επιφάνεια του γυαλιού.

Συμπαγές Υλικό Επένδυσης Επιφανειών (SMS)

Το συμπαγές υλικό επένδυσης επιφανειών είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να πληροί τους πλέον αυστηρούς κανονισμούς υγιεινής. Παρέχει μια εκλεκτική γκάμα λύσεων για κάθε έργο στον νοσοκομειακό, ιατρικό και οδοντιατρικό κλάδο.

Το Συμπαγές Υλικό Επένδυσης Επιφανειών κατασκευάζεται από περίπου δύο τρίτα τρι-υδροξείδιο του αργιλίου, ένα τρίτο ακρυλική ρητίνη και φυσικές χρωστικές ύλες.  Το υδροξείδιο αργιλίου καθιστά το προϊόν εξαιρετικά ανθεκτικό, ενώ η ποιότητα της ακρυλικής ρητίνης διασφαλίζει την καθαριότητα, την καταλληλότητα επαφής με ουσίες, την ανθεκτικότητα στο νερό και τη σταθερότητα των χρωμάτων σε βάθος χρόνου.

Παρά τη σύστασή του, που είναι παρόμοια με του φυσικού πετρώματος, το BETACRΥL® είναι αποκαταστάσιμο και μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία με ξυλουργικό εξοπλισμό.

Μπορεί να ενωθεί χωρίς ραφή ή αρμό, και μια απλή διαδικασία θερμικής διαμόρφωσης επιτρέπει τη δημιουργία κυρτών επιφανειών, χαρίζοντας απόλυτη ελευθερία στη φαντασία του σχεδιαστή.